+90-216-360 50 60
    

1. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T., Doğan N.,
‘Vasküler rekonstrüksiyonlar için mikrovasküler otojen ven greftinin kullanımında modifiye metod’
Seminer, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı, (İstanbul, 22 Aralık 2002).

2. Beyzadeoğlu T.,

‘El bileği kırıkları ve tedavi prensipleri’
Seminer, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2005-2006 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 29 Nisan 2005).

3. Beyzadeoğlu T.,
‘Kondrosit kültürlerinin Türkiye’deki yeri’
Seminer, O.D.A. Toplantısı, (İstanbul, 10 Nisan 2006).

4. Beyzadeoğlu T.,
‘El bileği artroskopisi’
Seminer, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2006-2007 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 20 Ekim 2006).

5. Beyzadeoğlu T.,
‘Anevrizmal kemik Kisti’
Panel Konuşması, V. Derviş Manizade Günleri, Sık Görülen Kemik Tümörleri, (İstanbul, 17-18 Kasım 2006).

6. Beyzadeoğlu T.,
‘Artroskopik kıkırdak uygulamaları’
Kurs Eğiticisi, 1. Temel Artroskopi Kursu, Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuarı, (İstanbul, 17-19 Kasım 2006).

7. Beyzadeoğlu T.,
‘Klavikula kırıklarında yaklaşım ve yeni plaklama teknikleri’
Panel Konuşması, 2. Parmaktan Omuza Üst Ektremite Kursu, (Antalya, 24-26 Kasım 2006).

8. Beyzadeoğlu T.,
‘Kıkırdak fizyopatolojisi’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2006-2007 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 30 Kasım 2006).

9. Beyzadeoğlu T.,
‘Tümör benzeri kemik lezyonları’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2006-2007 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 28 Aralık 2006).

10. Beyzadeoğlu T.,
‘Kıkırdak yenileme sistemi’
Seminer, Ankara Numune Hastanesi ve T.C. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Toplantı ve Workshop uygulaması (Ankara, İstanbul, 25 – 26 Ocak 2007).

11. Beyzadeoğlu T.,
‘Selim kemik tümörleri’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2006-2007 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 22 Şubat 2007).

12. Beyzadeoğlu T.,
‘Otolog Kondrosit İmplantasyonu’
Panel Konuşması, 1. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi (İstanbul, 15-17 Haziran 2007).

13. Beyzadeoğlu T.,
‘Açık kırıkların komplikasyonları’
Panel Konuşması, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Sürekli Eğitim Toplantıları (İstanbul, 3 Kasım 2007).

14. Beyzadeoğlu T.,
‘Akut diz çıkıklarındaki damar ve sinir yaralanmalarının tanı ve tedavisi’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 3. Bahar Toplantısı (İstanbul, 30 Kasım-1 Aralık 2007).

15. Beyzadeoğlu T.,
‘Ön çapraz bağ yaralanmalarının önlenmesi’
Panel Konuşması, Fenerbahçe Spor Klübü 100. Yıl Spor ve Bilim Kongresi (İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2007).

16. Beyzadeoğlu T.,
‘Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde sınıflama’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2007-2008 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 14 Aralık 2007).

17. Beyzadeoğlu T.,
‘Spor yaralanmaları, overuse nedenleri ve tedavileri’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2007-2008 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 8 Şubat 2008).

18. Beyzadeoğlu T.,
‘Subakromiyal sıkışma sendromu’
Seminer, T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2007-2008 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 16 Mayıs 2008).

19. Beyzadeoğlu T.,
‘Arthroscopic treatment of periarticular fractures around the knee’
Panel Konuşması, 5th Congress of EFOST (European Federation of National Associations of Orthopaedics Sports Traumatology) (Antalya, 26-30 November 2008).

20. Beyzadeoğlu T.,
‘Total kalça revizyon cerrahisinde kemik kaybı radyolojik değerlendirme ve kemik defekt sınıflaması (asetabulum – femur)’
Panel Konuşması, Artroplastide Revizyon Cerrahisi, VII. Derviş Manizade Günleri (İstanbul, 21-22 Kasım 2008).

21. Beyzadeoğlu T.,
‘Otolog kondrosit implantasyonu (endikasyonlar ve cerrahi teknik)’
Seminer, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2008-2009 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 28 Kasım 2008).

22. Beyzadeoğlu T.,
‘Kondrosit implantasyonunun temelleri’
Panel Konuşması, Ankara Üniversitesi Ortopedi Günleri 2008 (Ankara, 10-11 Ekim 2008).

23. Beyzadeoğlu T.,
‘Kondral ve osteokondral eklem kıkırdağı transplantasyonu’
Panel Konuşması, VII. Cerrahpaşa Lokomotor Sistem Günleri (İstanbul, 6-7 Kasım 2008).

24. Beyzadeoğlu T.,
‘Akut diz çıkığında damar-sinir yaralanmalarının tedavisi’
Panel Konuşması, IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (İstanbul, 14-18 Ekim 2008).

25. Beyzadeoğlu T.,
‘Akromiyoklavikuler eklem yaralanmaları ve distal klavikula kırıkları’
Panel Konuşması, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi, Çekirdek Müfredat, Bölgesel Eğitim Toplantısı, (Samsun, 6 Eylül 2008).

26. Beyzadeoğlu T.,
‘El bilek kırıklarında artroskopinin rolü’
Panel Konuşması, AO El Kursu, (Ankara, 23-27 Ocak 2009).

27. Beyzadeoğlu T.,
‘Metakarp ve falanksların eklem içi kırıkları’
Panel Konuşması, AO El Kursu, (Ankara, 23-27 Ocak 2009).

28. Beyzadeoğlu T.,
‘Radio-skafo-lunat artrodez’
Panel Konuşması, AO El Kursu, (Ankara, 23-27 Ocak 2009).

29. Beyzadeoğlu T.,
‘Replantasyonda kemik tespit yöntemleri’
Panel Konuşması, AO El Kursu, (Ankara, 23-27 Ocak 2009).

30. Beyzadeoğlu T.,
‘Primer total diz protezinde ameliyat sonrası kanama, kan transfüzyon endikasyonları, antibiyotik profilaksisi, DVT profilaksisi, ağrı’
Panel Konuşması, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Sürekli Eğitim Toplantıları (İstanbul, 7 Mart 2009).

31. Beyzadeoğlu T.,
‘Sağlıklı yaşam için spor ve yaralanmaların önlenmesi’
Seminer, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Toplantıları, (İstanbul, 18 Mart 2009).

32. Beyzadeoğlu T.,
‘Otolog kondrosit implantasyonu’
Panel Konuşması, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Sürekli Eğitim Toplantıları (İstanbul, 30 Mayıs 2009).

33. Beyzadeoğlu T.,
‘Yumuşak doku yaralanmaları’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Takım Doktorları, 1. Basamak Kursu (İstanbul, 27-28 Temmuz 2009).

34. Beyzadeoğlu T.,
‘Sıcak ve Futbol’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı (İstanbul, 18.08.2009).

35. Beyzadeoğlu T.,
‘Otolog kondrosit implantasyonu’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 4. Bahar Toplantısı (İstanbul, 25-26 Eylül 2009).

36. Beyzadeoğlu T., Çağlar MM.,
‘Sporcularda kalça problemleri ve rehabilitasyonu’
Panel Konuşması, V. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, (Ankara,22-24 Ekim 2009).

37. Beyzadeoğlu T.,
‘Diz osteonekrozunda yeni bir teknik: Serbest damarlı fibula uygulaması’
Konferans, XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Çeşme, 3-8 Kasım 2009).

38. Beyzadeoğlu T.,
‘Çoklu bağ yaralanmaları ve Diz Çıkığı: Yaralanma mekanizmaları ve acil değerlendirme’
Panel Konuşması, XXI.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Çeşme, 3-8 Kasım 2009).

39. Beyzadeoğlu T.,
‘DVT- Enfeksiyon: Hangi hastaya hangi profilaksi? ’
Panel Konuşması, Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama Kursu, (Bursa, 13-14 Kasım 2009).

40 Beyzadeoğlu T.,
‘Travmatik diz çıkıkları: Acil tedavi yaklaşımı’
Panel Konuşması, VIII. Derviş Manizade Günleri, Travmatik Çıkıklar, (İstanbul, 11-12 Aralık 2009).

41. Beyzadeoğlu T.,
‘Dizde Sorunlu Olgularla İlgili İnteraktif Tartışma’
Panel Konuşması, 2. ODA Toplantısı, (İstanbul, 14.12.2009).

42. Beyzadeoğlu T.,
‘Koruyucu Hekimlik: Sakatlığa Biyomekanik Yatkınlık’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Takım Doktorları, 2. Basamak Kursu (İstanbul, 28-30 Aralık 2009).

43. Beyzadeoğlu T.,
‘İnteraktif Tartışma: Total Diz Protezi Sonrası Ağrı’
Panel Konuşması, 9 .Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri (Bodrum, 12-13 Şubat 2010).

44. Beyzadeoğlu T.,
‘UEFA Ülkelerinde Sağlık Kurulları’
Seminer, Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Toplantısı, (İstanbul, 9 Mart 2010).

45. Beyzadeoğlu T.,
‘Diz Osteonekrozu’
Seminer, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2009-2010 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 19 Mart 2010).

46. Beyzadeoğlu T.,
‘Lateral Epikondilit: Yeni tedavi metotları’
Panel Konuşması, 6.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (Ankara,25-28 Mart 2010).

47. Beyzadeoğlu T.,
‘Ayak – ayak bileği artroskopisi ve arka ayak endoskopisi’
Panel Konuşması, Ayak – Ayak Bileği Sempozyumu, Spor Fizyoterapistleri, (İzmir 8 Mayıs 2010).

48. Beyzadeoğlu T.,
‘Artroskopik kıkırdak uygulamaları’
Kurs Eğiticisi, 20 Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu, (İstanbul, 14-16 Mayıs 2010).

49. Beyzadeoğlu T.,
‘Üst ekstremitede PRP ve ESWT uygulamaları’
Konferans, 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi (Antalya,19-22 Mayıs 2010).

50. Beyzadeoğlu T.,
‘Diz Sorunları: Bağ Yaralanmaları’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Takım Doktorları, 3. Basamak Kursu (İstanbul, 1-3 Haziran 2010).

51. Beyzadeoğlu T.,
‘Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Konservatif Yaklaşım’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Takım Fizyoterapistleri, 3. Basamak Kursu (İstanbul, 1-3 Haziran 2010).

52. Beyzadeoğlu T.,
‘Menisküs onarımı: Tamamı içeride dikiş ve meniskal fiksatörler’
Panel Konuşması, X1. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu (Ankara,18 Haziran 2010).

53. Beyzadeoğlu T.,
‘Case Presentation: MACI for Football Player’
Panel Konuşması, 2nd Annual Current Concepts in Cartilage Repair with MACI Implant, (Berlin,18 June 2010).

54. Beyzadeoğlu T.,
‘Kalça Artroskopisi Kursu: Endikasyonlar ve Hasta Seçimi’
Panel Konuşması, X. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,(Antalya, 12-16 Ekim 2010).

55. Beyzadeoğlu T.,
‘Dizde Çoklu Bağ Yaralanmalarına Yaklaşım: Yaralanma Mekanizmaları ve Tanı’
Panel Konuşması, X. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,(Antalya, 12-16 Ekim 2010).

56. Beyzadeoğlu T.,
‘Travma Dışı Dirsek Sorunları: Tendinopatiler’
Panel Konuşması, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredatı Eğitim Programı Kursu,(Ankara, 22-23 Ekim 2010).

57. Beyzadeoğlu T.,
‘Shoulder Arthroscopy: Overview and Live Surgeries’
Konferans ve 8 Canlı Cerrahi Uygulama, University Hospital of Gran Canaria (Las Palmas, Gran Canaria, 30 November- 3 December 2010).

58. Beyzadeoğlu T.,
‘Sakatlığa Biyomekanik Yatkınlık’
Konferans, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Sağlık Ekipleri Çalışanları Bilgi yenileme Kursu (İstanbul, 27-28 Aralık 2010).

59. Beyzadeoğlu T.,
‘Dirsek Çevresi Tendinopatileri’
Seminer, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2010-2011 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 27 Aralık 2010).

60. Beyzadeoğlu T.,
‘Menisküs Lezyonlarına Güncel Yaklaşım’
Konferans, 4. ODA Toplantısı, (İstanbul, 21.03.2011).

61. Beyzadeoğlu T.,
‘Kıkırdak Tedavisinde Güncel Gelişmeler’Konferans, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çarşamba Toplantıları, (İstanbul, 27 Nisan 2011).

62. Beyzadeoğlu T.,
‘Besin desteklerinin Kıkırdak Üzerindeki Etkileri’
Panel Konuşması, Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011, (İstanbul, 4-7 Mayıs 2011).

63. Beyzadeoğlu T.,
‘Surface Arthroplasty of the Knee, Mid-term Results and Combination with Different Surgery’
Panel Konuşması, Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology, Knee Surgery 2011, (Ohrid – Macedonia, 29 September – 1 October 2011).

64. Beyzadeoğlu T.,
‘Travma Dışı Dirsek Sorunları: Tendinopatiler’
Panel Konuşması, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredatı Eğitim Programı Kursu,(Adana, 7-8 Ekim 2011).

65. Beyzadeoğlu T.,
‘Dizde Çoklu Bağ Yaralanmalarına Akut Yaklaşım’
Seminer, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 2011-2012 Asistan Eğitim Programı, (İstanbul, 21 Ekim 2011).

66. Beyzadeoğlu T.,
‘45-55 Yaş Arası Sporcularda Varus Dizlerde Yüksek Tibial Osteotomi ile Birlikte Yüzey Değiştirme’
Panel Konuşması, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Antalya, 31 Ekim-5 Kasım 2011).

67. Beyzadeoğlu T.,
‘İliotibial Bant Sendromu’
Panel Konuşması, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Özel Dal Günü (Antalya, 31 Ekim-5 Kasım 2011).

68. Beyzadeoğlu T.,
‘Tendinopatilerin tedavisinde hangisi daha etkili?: Enjeksiyonlar’
Panel Konuşması, I. Ulusal Fizyoterapi – Ortopedi Ortak Sempozyumu (Antalya, 31 Ekim-5 Kasım 2011).

69. Beyzadeoğlu T.,
‘Ekstra-artiküler Kalça Endoskopisi’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 5. Bahar Toplantısı (İstanbul, 9-10 Aralık 2011).

70. Beyzadeoğlu T.,
‘Kalça Artroskopisi: Vaka Tartışması’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 5. Bahar Toplantısı (İstanbul, 9-10 Aralık 2011).

71. Beyzadeoğlu T.,
‘Yüzeyel Artroplasti: Kombine Cerrahiler ve Diğer Eklem Uygulamaları’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 5. Bahar Toplantısı (İstanbul, 9-10 Aralık 2011).

72. Beyzadeoğlu T.,
‘Sakatlanmalara Biyomekanik Yatkınlık ve Yaralanma Mekanizmaları’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Bilgi Yenileme Kursu, (İstanbul, 26-27 Aralık 2011).

73. Beyzadeoğlu T.,
‘Kurs 2: Omuz Artroskopisi’
Oturum Başkanlığı, 7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (İstanbul, 22-24 Mart 2012).

74. Beyzadeoğlu T.,
‘Sınırlı Yüzey Değiştirme Başarılı mı?’
Panel Konuşması, VI. Ortopedi Buluşması & 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, (Antalya, 19-23 Nisan 2012).

75. Beyzadeoğlu T.,
‘Kıkırdak Yenileme Teknolojilerinde Son Gelişmeler’
Konferans, TUSYAD Ankara Şubesi – TOTBİD Spor Yaralanmaları Şubesi Aylık Toplantı (Ankara, 26 Nisan 2012).

76. Beyzadeoğlu T.,
Treatment of Osteonecrosis of the Knee’
Konferans, Instructional Lecture, 13th EFORT Congress (Berlin, May 23-26 2012).

77. Beyzadeoğlu T.,
‘Yüksek Tibial Osteotomi’
Panel Konuşması, Yeditepe Diz Toplantısı: Erken Müdahaleden Revizyona – Güncel Konular, (İstanbul, 16 Haziran 2012).

78. Beyzadeoğlu T.,
‘Kök Hücre Tedavisi ve Çatı İmplantları’
Panel Konuşması, XIII. İleri Artroskopik Cerrahi Kursu, (Ankara, 21-23 Haziran 2012).

79. Beyzadeoğlu T.,
‘Biological vs Non-Biological Joint Reconstruction’
Panel Konuşması, 2nd International Conference on Regenerative Orthopaedics and Tissue Engineering, (Opatija-Croatia, September 20-22 2012).

80. Beyzadeoğlu T.,
‘MACI: 5N 1K’
Panel Konuşması, Fokal Kıkırdak Defektlerinin Otolog Kondrosit ile Tedavi Sonuçları ve Hücresel Tedavide Gelişen Üretim Standartları (Ankara, 3 Ekim 2012).

81. Beyzadeoğlu T.,
‘Sınırlı Yüzey Kaplama Artroplastisi: Medial Kondiler Yüzey Kaplama Artroplastisi’
Panel Konuşması, 3th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology, Knee Surgery, (Ankara, October 5-6 2012).

82. Beyzadeoğlu T.,
‘Sınırlı Yüzey Kaplama Artroplastisi ve Kombine Cerrahiler’
Panel Konuşması, 3th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology, Knee Surgery, (Ankara, October 5-6 2012).

83. Beyzadeoğlu T.,
‘Kalça Çevresi Sorunlarda Ekstra-Artiküler Endoskopi’
Konferans, XI. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi,(Ankara, 2-6 Ekim 2012).

84. Beyzadeoğlu T.,
‘Travma Dışı Dirsek Sorunları: Tendinopatiler’
Panel Konuşması, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği, Çekirdek Eğitim Müfredatı Eğitim Programı Kursu,(Konya, 12-13 Ekim 2012).

85. Beyzadeoğlu T.,
‘Stem Cell for Cartilage’
Konferans, 5th International Symposium on Regenerative Medicine and Adult Stem Cell Research (Seoul, December 14 2012).

86. Beyzadeoğlu T.,
‘Futbolcuda Enjeksiyonlar: Traumeel, Zeel, Actovegin, Orthokine’
Panel Konuşması, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Bilgi Yenileme Kursu, (İstanbul, 26-27 Aralık 2012).
87. Beyzadeoğlu T.,
‘FAS’da Kondral Lezyonlara Yaklaşım’
Panel Konuşması, 3. FAS Sempozyumu ve Kalça Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (Antalya, 11-12 Ocak 2013).

88. Beyzadeoğlu T.,
‘Dizin Medial Kompartman Artrozu – Artroplasti: Kombine Cerrahiler’
Panel Konuşması, 12. Ege Diz Cerrahisi Artroskopi Günleri (İzmir 1-2 Mart 2013).

89. Beyzadeoğlu T.,
‘Uni and Bicompartmental Knee Joint Resurfacing in Middle Aged Patients’
Konferans, AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons), (Chicago, March 19-23 2013).

90. Beyzadeoğlu T.,
‘Bağ ve Kıkırdak Lezyonlarına Eşlik Eden Menisküs Lezyonlarına Yaklaşım’
Panel Konuşması, 2. Memorial rtopedi Günleri, (İstanbul,4 Mayıs 2013).

91. Beyzadeoğlu T.,
‘Bir Kez de Takım Doktorlarını Dinle’
Moderatör, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, 2. Bilgi Yenileme Kursu, (İstanbul,3-5 Haziran 2013).

92. Beyzadeoğlu T.,
‘Combined Surgeries with Limitied Resurfacing’
Panel Konuşması, Current Trends and New Technologies in Knee Surgery, (İstanbul, 6 June 2013).

93. Beyzadeoğlu T.,
‘Cytokines in Sports Medicine: When and How to Use?’
Panel Konuşması, XXIV. Jornados de la Asociacion Espanola de Medicos de Baloncesto, Valencia, 26-29 June 2013).

94. Beyzadeoğlu T.,
‘Cartilage Restoration in Turkey’
Moderatör, ICRS (International Cartilage Repair Society) 11. World Congress, (İzmir, 15-18 September 2013).

95. Beyzadeoğlu T.,
‘Vaka Tartışması’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 6. Bahar Toplantısı (İstanbul, 27-28 Eylül 2013).

96. Beyzadeoğlu T.,
‘Yüzey Artroplastisi’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 6. Bahar Toplantısı (İstanbul, 27-28 Eylül 2013).

97. Beyzadeoğlu T.,
‘Sınırlı Metal Yüzey Kaplama Artroplastileri ve Karbon Çubuklar’
Panel Konuşması, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Kıkırdak Çalışma Grubu 1. Toplantısı, (İstanbul, 29 Eylül 2013).

98. Beyzadeoğlu T.,
‘Patellofemoral Artrozde Osteotomi Dışı Seçenekler’
Panel Konuşması, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Antalya, 29 Ekim-3 Kasım 2013).

99. Beyzadeoğlu T.,
‘Yüzey Artroplastileri Ne Kadar Dayanıklı?’
Panel Konuşması, 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Antalya, 29 Ekim-3 Kasım 2013).

100. Beyzadeoğlu T.,
‘Eklem İçi ve Çevresi Kırıkları: Neden Artroskopik Cerrahi Yapıyorum? ‘
Panel Konuşması, 1.Türkçe Konuşan Ülkeler Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması (Antalya, 2 Kasım 2013).

101. Beyzadeoğlu T.,
‘Labrum Patolojilerine Yaklaşım’
Panel Konuşması, 4. FAS Sempozyumu ve Kalça Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (Antalya, 10-11 Ocak 2014).

102. Beyzadeoğlu T.,
‘Rotator Manşet Kısmi Yırtıklarında Cerrahi Tedavi İlkeleri’
Panel Konuşması, 8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (İzmir, 19-22 Mart 2014).

103. Beyzadeoğlu T.,
‘Omuz İnstabiliteleri’
Moderatör, 8. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi (İzmir, 19-22 Mart 2014).

104. Beyzadeoğlu T.,
‘Treatment of Shoulder Labral Lesions at Elite Athletes’
Panel Konuşması, Shoulder A la Carte (Croatian Orthopaedic Society Meeting), (Porec, 28-30 March 2014).

105. Beyzadeoğlu T.,
‘El Bileği Artroskopisi: Distal Radius Kırıkları’
Panel Konuşması, Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, (İstanbul, 17-20 Nisan 2014).

106. Beyzadeoğlu T.,
‘Osteotomy / Arthroplasty’
Moderatör, Ankara Cartilage Symposium, (Ankara, 25-26 Nisan 2014).

107. Beyzadeoğlu T.,
‘Surface Arthroplasties’
Panel Konuşması, Ankara Cartilage Symposium & Cadaver Course, (Ankara, 27 Nisan 2014).

108. Beyzadeoğlu T.,
‘Artroskopik Bankart Tamiri
Panel Konuşması, İleri Artoskopik Cerrahi Kursu, (Ankara, 13-14 Haziran 2014).