+90-216-360 50 60
    

1. Parmaksızoğlu F., Tetik C., Beyzadeoğlu T.,
‘Alt ekstremite rekonstrüksiyonları ve travmatik ampütasyonlarında skorlama sistemleri’
Düzenleme Kurulu Üyesi, İstanbul El Klübü Toplantıları – X, Yeditepe Üniversitesi, (İstanbul, 5 Nisan 2003)

2. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 3. Bahar Toplantısı (İstanbul, 30 Kasım – 1 Aralık 2007)

3. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, IX. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (İstanbul, 14-18 Ekim 2008)

4. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, XI. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, (Çeşme, 16-19 Mayıs 2008)

5. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 4. Bahar Toplantısı (İstanbul, 25-26 Eylül 2009)

6. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Çalışma Kurulu Üyesi, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Çeşme, 3-8 Kasım 2009)

7. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi, V. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi (Ankara, 22-24 Ekim 2009)

8. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Çalışma Grubu Üyesi, XXII. Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi (Antalya, 19-22 Mayıs 2010)

9. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 5. Bahar Toplantısı (İstanbul, 9-10 Aralık 2011)

10. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, ISAKOS onaylı Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu (2006’dan itibaren)

11. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiiticisi, Arthrex ‘Knee Course’, (Munich, 4-5 Mart 2011)

12. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, Smith&Nephew Course ‘Continuum of Care – Knee, Hip and Shoulder’, (York 6-9 Nisan 2011)

13. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, Arthrex ‘Shoulder Course’, (Munich 16-17 Mart 2012)

14. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, Arthrex ‘Shoulder Course’, (Munich, 8-9 Haziran 2012)

15. Beyzadeoğlu T.,
Program Komitesi Başkanı, 3. Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology, Knee Surgery 2012, (Ankara, 5-6 Ekim 2012)

16. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, Arthrex ‘Shoulder Course’, (Munich, 7-8 Aralık 2012)

17. Beyzadeoğlu T.,
‘FAS’da Kondral Lezyonlara Yaklaşım’
Kurs Eğiticisi, 3. FAS Sempozyumu ve Kalça Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (Antalya, 11-12 Ocak 2013)

18. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, ICRS (International Cartilage Repair Society) 11. World Congress, (İzmir, 15-18 September 2013)

19. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi, Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, İstanbul Şubesi, 6. Bahar Toplantısı (İstanbul, 27-28 Eylül 2013)

20. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, 4. FAS Sempozyumu ve Kalça Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (Antalya, 10-11 Ocak 2014)

21. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, Ankara Cartilage Symposium & Cadaver Course, (Ankara, 27 Nisan 2014).

22. Beyzadeoğlu T.,
Düzenleme Kurulu Üyesi ve Kurs Eğiticisi, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Eğitim Programı, Takım Doktorları Kursları (2009’dan itibaren)

23. Beyzadeoğlu T.,
Kurs Eğiticisi, İleri Artroskopik Cerrahi Kursu (2009’dan itibaren)