+90-216-360 50 60
    

1. Beyzadeoglu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Orthopaedic Journal of Sports Medicine.

2. Beyzadeoglu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, American Journal of Sports Medicine.

3. Beyzadeoglu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Orthopaedic Journal of Sports Medicine.

4. Beyzadeoğlu T.,
Yardımcı Editör, Journal of Sports Science and Medicine.

5. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Klinikleri Dergisi.

6. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi.

7. Beyzadeoğlu T.,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Yeditepe Tıp Dergisi.

8. Beyzadeoğlu T.,
Yayın Kurulu Üyesi, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Dergisi.

9. Beyzadeoğlu T.,
Yayın Kurulu Üyesi, MediaPedia Dergisi.

10. Beyzadeoğlu T.,
Danışman, TOTBİD-TOTEK Eğitim Araştırma Komisyonu.